Máy khoan bàn, khoan từ, máy dập Optimum Đức (18/09/2019 - 30/10/2019)

Máy khoan từ DM50 3071050
14,490,000đ
Máy khoan từ DM35 3071035
13,395,000đ
Máy khoan bàn Optimum drill B20 230V 3008201
18,211,000đ
Máy đánh bóng OPTIpolish GU 20P 3101540
5,217,000đ
Máy mài mũi khoan OPTIgrind GH 20 T 3100125
27,659,000đ
Máy dập tay DDP 20 3359012
7,478,000đ
Facebook Chat