Máy chà nhám thùng - máy mài đĩa dây đai Jet (Mỹ) (31/12/2022 - 30/06/2023)

Khuyến mãi hàng đang về chương trình này chỉ có hiệu lực từ ngày 31/12/2022 đến ngày 30/06/2023.