Thiết bị kiểm tra khuyết tật trục cán

Xem email online nếu hình ảnh và nội dung hiển thị không đầy đủ
Khuyết tật trục cán nhỏ - chi phí lớn!
Các khuyết tật rất nhỏ trên ống thép, thanh thép, trục cán thép ngày hôm nay có thể ngốn ngân sách hàng tỉ đồng nếu nó không được phát hiện kịp thời...

Các phương pháp kiểm tra khuyết tật hiện nay

1. Kiểm tra thủ công (nhìn bằng mắt), ví dụ bột từ tính
2. Kiểm tra với thiết bị cầm tay: thiết bị siêu âm dò khuyết tật
3. Kiểm tra với các cảm biến tích hợp thành hệ thống tự động

Công nghệ kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp dòng điện Eddy

Chiều sâu vết nứt trên bề mặt đến 1mm
Phát hiện vết nứt, sự thay đổi về độ dày, tình trạng ăn mòn, sự khác biệt về độ cứng, xử lý nhiệt, thành phần hóa học vật liệu

Kiểm tra khuyết tật với công nghệ dòng Eddy 
 
Chiều sâu khuyết tật 3mm-80mm: Tần số sóng 1-2 Mhz
Chiều sâu khuyết tật 80mm-200mm: Tần số sóng 4.5 Mhz


Kiểm tra khuyết tật với công nghệ dòng Eddy + siêu âm kết hợp
 
Cho phép tìm các lỗi từ bề mặt đến tâm trục cán
- Các vết nứt
- Các trạng thái xốp rỗ, ố, nhiễm từ 
- Sự xâm nhiễm tạp chất

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp hệ thống kiểm tra trục cán của
hãng ACTA - Pháp cho tập đoàn Tôn Hoa Sen


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT
MAI THỦY
Hotline: 0913 23 80 23
Email: mt-support@m-t.com.vn
Facebook Chat