Đĩa nhám xếp FIX elastic flap disc
  • Lọc theo Cỡ hạt mài
  • Lọc theo Cỡ đĩa/lưỡi/nhám/bánh mài (mm)
Sản phẩm của Eisenblaetter
Facebook Chat