Mới về tháng 2/2020: Máy ngành gỗ, cơ khí hãng Stuemer (Đức) (03/02/2020 - 28/02/2020)

Máy chà nhám đĩa dây đai kết hợp BTS 200
27,498,000đ
Máy tiện gỗ DB 450 5920450
11,580,000đ
Máy mài mũi khoan Optimum GQ D13 3140020
1,825,000đ
Máy tiện OPTIturn TH3309 400V 3Ph 3402030
187,772,000đ
Máy khoan bàn OPTIdrill B 13 3008131
4,696,000đ
Bút chạm khắc GS PRO 2403110
3,026,000đ
Máy hút bụi gỗ SAA 3001 5922301
15,453,000đ
Máy dập tay DDP 50 3359015
29,052,000đ
Facebook Chat