Máy ngành gỗ Holzstar-tháng 11/2018 (24/09/2018 - 30/11/2018)

Máy cưa bàn FKS 315 2000 E
91,585,000đ
Máy chà nhám thùng ZSM 405 5901405
32,166,050đ33,859,000đ
Máy cưa lọng HBS 351 2 5900351
21,230,600đ22,348,000đ
Máy cưa lọng chỉ DKS 530 Vario 5900505
11,061,800đ11,644,000đ
Máy tiện gỗ DB 1200 Old model 1202
70,029,000đ
Phụ tùng máy tiện gỗ mâm cặp 4 chấu 100mm 5931021
1,912,350đ2,013,000đ
Phụ tùng máy tiện gỗ mâm cặp 4 chấu 100mm 5931023
2,779,700đ2,926,000đ
Phụ tùng máy tiện gỗ mâm cặp 4 chấu 150mm 5931020
1,529,500đ1,610,000đ
Facebook Chat