Máy-dụng cụ giá công cơ khí Metallkraft 11/2018 (24/09/2018 - 30/11/2018)

Máy đánh bóng ống RSM 760
14,929,250đ15,715,000đ
Máy khoan bàn Optimum drill B16 230V 3008161
14,075,200đ14,816,000đ
Máy cạo sạch bề mặt UE PRO 2403800
8,938,550đ9,409,000đ
Dụng cụ mài thẳng chính xác PSS PRO 2403120
920,550đ969,000đ
Bút chạm khắc GS PRO 2403110
2,874,700đ3,026,000đ
Máy mài đánh bóng mini PSM 3 PRO 2403290
4,400,400đ4,632,000đ
Búa khoan đục hơi MHA PRO set 2402500
5,726,600đ6,028,000đ
Cuộn ống hơi tự rút SAR 10 15 PRO 2105814
4,532,450đ4,771,000đ
Máy mài góc cổ dài, đầu bẹt TWS Super 2403491
4,975,150đ5,237,000đ
Máy mài thẳng ST XL PRO 2403250
2,166,950đ2,281,000đ
Facebook Chat