CÁC MODEL CỦA Máy bào
Máy bào Ho 0882 Planer 600882000
7,192,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy bào Combi Planer/Thicknesser HMS 850 8inch 4902202924
12,110,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
máy bào thẩm PLANA 6.1C 230 240V 3200W
113,326,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
máy bào thẩm PLANA 6.1C 400V 3600W
113,326,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm PLANA 3.1C 10 1902207901
52,830,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào cuốn JWP 12 230V 10000840M
16,887,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy bào thẩm JPT 10B 707410M
14,159,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Lưỡi máy bào thẩm JPT 10B 707411
708,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm JET JPT 8B 707400M (không chân đế)
11,436,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi máy bào thẩm JPT 8B 707401
708,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào ADH250
22,758,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy bào thẩm ADH305
25,221,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy bào thẩm ADH200 5905200
14,178,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy bào DH330 5904330
15,534,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm ADH260
38,576,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm ADH 26C (230 V)
46,187,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm ADH 26C (400 V)
46,187,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm ADH41 5940041
139,432,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm ADH41C 5904041
93,065,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm ADH31C 5904031
70,059,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm minimax fs 41e SPIRAL 5503452
350,125,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm minimax fs 41es SPIRAL Digital 5503442
445,020,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Bào(136mm) Makita 1804N
10,317,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat