CÁC MODEL CỦA Máy tiện
Máy tiện OPTIturn TH 3610 Lathe 3402050
224,708,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện OPTIturn TH 4010 Lathe 3402070
260,149,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện OPTIturn TH 4210 Lathe 3462050
326,959,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện OPTIturn TH 5615 3462160
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy tiện OPTIturn TH 4010D Lathe 3402080
326,465,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện OPTIturn TH 4210V Lathe 3462060
568,863,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện OPTIturn TU2807 230V 3427001
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy tiện OPTIturn TU2506 230V 3425001
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy tiện chính xác TH 4620D 3462130
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy tiện OPTIturn TH 5620D 3462170
Liên hệ
Tạm hết hàng
Facebook Chat