Máy, dụng cụ hoàn thiện công trình Raimondi (Ý) (18/11/2016 - 31/03/2017)

Kìm cắt tấm gạch đá 169TM01A (6-12mm)
5,107,000đ
Dụng cụ chỉnh khe lót gạch 185DAL01A
4,567,000đ
Chén hút kép đường kính 115mm 185BI
1,252,000đ
Kẹp giữ gạch (cặp) 394BLOPIACP
2,931,000đ
Facebook Chat